آمل  ابتدای خیابان طالب آملی ساختمان الماس نور طبقه همکف 

تلفن تماس: ۰۱۱۴۴۲۷۰۰۸۱

شماره همراه: ۰۹۱۱۸۰۲۰۱۵۴

ایمیل:  info(at)rirasg.ir